0908 25 20 71
MENU

Kamenárstvo Žilina CENNík

Ponúkame široké spektrum produktov a výrobkov – jednohroby, dvojhroby, pomníky, obklady hrobov a pod. väčšina týchto výrobkov si však vyžaduje stanovenie ceny na základe konkrétnych podmienok – rozmerov, materiálu, polohy, lokality a pod.

Vzhľadom na aktuálne neustále sa meniace ceny Vám zameranie hrobu ako aj cenovú ponuku vypracujeme bezplatne, stačí ak nám zavoláte.

Spýtajte sa ! Volajte 0908 252 071